Inschrijven

Fondsenwerving

Samenwerkende Haagse Fondsen
We maken het u makkelijk: één keer een aanvraagformulier invullen dat u met bijlagen toestuurt aan de relevante deelnemende Haagse fondsen. 

De Samenwerkende Haagse Fondsen accepteren elkaars aanvraagformulieren en -documenten. Ziet u dit logo? Dan kunt u het formulier van één van die fondsen invullen en dat met de vereiste bijlagen indienen bij alle fondsen die dit logo voeren. 

Let op: u moet wel bij ieder fonds apart een aanvraag indienen. Ieder fonds heeft eigen criteria.

Wilt u weten hoe u het beste een fonds kunt aanschrijven? Lees de doe-het-zelf-handleiding met onder meer:

  • Hoe u een fonds selecteert
  • Hoe u een fonds aanschrijft
  • Hoe u een begroting opstelt
  • Hoe u inzicht geeft in de wenselijkheid en haalbaarheid van uw initiatief
  • Voorbeelden van een aanbiedingsbrief, begroting, dekkingsplan en projectplan

Zorg & welzijn

Logo stichting Steunfonds Den Beer Poortugael

Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael

Voor sociale organisaties die zich bezighouden met hulpbehoevenden in Den Haag.

Terschellingsestraat 79
2583 JP Den Haag
stichtingsteunfondsdenbeerpoortugael.stichtingenregister.nl

Logo Granvin van Bylandt stichting

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

Steun aan rechtspersonen die het algemeen belang van mens en dier nastreven alsmede individuele steun aan hulpbehoevenden.

Wassenaarseweg 64
2596 CJ Den Haag
070 - 324 69 36
info@bylandtstichting.nl
www.bylandtstichting.nl

Logo Diaconie der Protestantse Gemeente

Diaconie der Protestantse Gemeente

Financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen en anderen.

Parkstraat 32
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
070 - 318 16 16
info@diaconiedenhaag.nl
www.diaconiedenhaag.nl

Logo Liduina fonds

Stichting Liduina Fonds

Voor organisaties die zich inzetten voor volwaardige deelname aan de samenleving van kwetsbare of achtergestelde mensen in Den Haag. De komende jaren ligt hierbij de focus op het bieden van perspectief voor kwetsbare jeugd zonder thuis.

Postbus 85946
2508 CP Den Haag
info@liduinafonds.nl
www.liduinafonds.nl

Logo Stichting Pape-fonds

Stichting Pape-fonds

Individuele financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften en schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
070 - 324 87 96

www.papefonds.nl

Logo Stichting M.E. Dorrepaal

Stichting M.E. Dorrepaal

Het doel is om herstellenden weer geschikt te maken voor het dagelijks leven.

Postbus 85441
2508 CC Den Haag
info@stichtingmedorrepaal.nl

Logo Stichting Haagse Groene Kruis Fonds

Stichting Haagse Groene Kruis Fonds

Voor projecten op het terreinvan zorg en welzijn in Den Haag.

Postbus 13156
2501 ED Den Haag
070 - 362 49 53
info@haagsgroenekruisfonds.nl
www.haagsgroenekruisfonds.nl

Jeugd

Jeugdvakantieloket

Jeugdvakantieloket

Voor kampen en/of vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit de regio.

Postbus 895
2501 CW  Den Haag
070 - 375 49 44
info@jeugdvakantieloket.nl
www.jeugdvakantieloket.nl

Logo Stichting Kinderzorg Den Haag en Rotterdam

Stichting Kinderzorg Den Haag en Rotterdam

Voor projecten in de jeugdwelzijnszorg in Zuid-Holland.

Hobbemastraat 67
2526 JG Den Haag
06 - 16 37 08 35
info@kinderzorgdenhaagrotterdam.nl

Logo Stichting Boschuysen

Stichting Boschuysen

Projecten voor jongeren tot 30 jaar in heel Nederland.

Koninginnegracht 15
2514 AB Den Haag
rentmeester@boschuysen.nl
www.boschuysen.nl

Logo Madurodam Kinderfonds

Madurodam Kinderfonds

Het Kinderfonds gelooft dat in ieder kind iets groots schuilt. Het wil bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en hen inspireren een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Het fonds gaat zich richten op projecten die zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, moed én empathie bevorderen bij kinderen. Daarbij gaat het om projecten en organisaties die kinderen leren zich te verplaatsen in anderen en stimuleren om voor anderen op te komen. 

George Maduroplein 1
2584 RZ 's-Gravenhage
www.madurodam.nl

Logo Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage

Pro Juventute Steunstichting 's-Gravenhage

Voor jeugdzorgprojecten in de regio Den Haag.

Postbus 85850
2508 CN 's-Gravenhage
info@projuventute-denhaag.nl
www.projuventute-denhaag.nl

 

Logo Fonds Schiefbaan Hovius

Fonds Schiefbaan Hovius 

Het Fonds Schiefbaan Hovius heeft ten doel financiële steun te verlenen aan activiteiten en voorzieningen voor kinderen en jongeren uit Den Haag en omliggende gemeenten, die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling en groei naar zelfstandigheid. Via ons e-mailadres kan een aanvraagformulier worden opgevraagd.

Secretaris Fonds Schiefbaan Hovius
Napelsgeel 165
2718 CD Zoetermeer
schiefbaanhovius@gmail.com

Geloof & samenleving

Logo Haëlla Stichting

Haëlla Stichting

Projecten op het terrein van geloof & samenleving, vrede & mensenrechten, milieu, mensen in een achterstandsituatie.

Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag
070 - 324 99 29
info@haella.nl
www.haella.nl

Logo Stichting Protestants Steunfonds

Stichting Protestants Steunfonds

Voor personen en/of instellingen op protestants christelijke of humanitaire grondslag.

p.a. Lieftinckstraat 14
2672 DT Naaldwijk
http://protestantssteunfonds.stichtingenregister.nl

Algemene fondsen

Logo Fonds 1818

Fonds 1818

Werkt op een breed terrein: cultuur, educatie, gezondheid, kunsten, milieu, natuur, recreatie, sport & welzijn.

Postbus 895
2501 CW Den Haag
070 - 364 11 41
info@fonds1818.nl
www.fonds1818.nl

Logo Stichting Levi Lassen

Stichting Levi Lassen

Projecten voor jeugd en sociaal-maatschappelijke projecten in Den Haag.

070 - 365 39 30
info@levilassen.nl
www.levilassen.nl

Logo Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds

Stichting A.L.H.J. van Ravesteyn Fonds

Het Van Ravesteyn Fonds is een lokaal fonds, dat op basis van de doelstelling van de erflater gericht is op de stadsdelen Leidschendam en Stompwijk van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het fonds voorziet in individuele noden voor de inwoners van Leidschendam en Stompwijk (postcodes 2260 t/m 2267). Ook sociaal-culturele organisaties kunnen een beroep doen op dit fonds voor activiteiten (mede) ten behoeve van de inwoners van Leidschendam en Stompwijk.

Postbus 1007
2260 BA Leidschendam
info@vanravesteynfonds.nl
www.vanravesteynfonds.nl

Logo Rabobank Stimuleringsfonds Den Haag e.o.

Rabobank Stimuleringsfonds
Den Haag e.o.

Kleinschalige, lokale projecten op duurzaam economisch, maatschappelijk en cultureel terrein.

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/regiodenhaag/rabofondsen/