Inschrijven

Vacature Loesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan...

Doelgroep

Nee, geen bijzondere doelgroep, Volwassenen, Vluchtelingen

Vacaturenummer

T740235

Locatie

Brouwersgracht 50, 2512 ER Den Haag

Stadsdelen

Buiten Den Haag

Aantal plaatsen

10

Minimum leeftijd

18 jaar

Organisatie kenmerken

  • Vrijwilligersbeleid
  • Onkostenvergoeding
  • Reiskostenvergoeding
  • Vrijwilligersverzekering
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Geschikt voor anderstaligen
  • Begeleiding voor vrijwilligers
  • Een vrijwilliger kan meedoen aan trainingsprogramma's

Taal aan Zee zoekt een

Docent spreekvaardigheid Nederlands

VrijwilligerswerkVast

Functie omschrijving

Dankzij de steun van het Oranje Fonds (‘initiatieven voor vluchtelingen’) kan Taal aan Zee in de periode 2018 – 2020 in samenwerking met onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties extra spreekvaardigheidstrajecten NT2 aanbieden voor vluchtelingen en asielzoekers. De lessen vinden zowel plaats op de centrale locatie in Den Haag als bij instellingen in de regio Zuid-Holland.
Je geeft een dagdeel per week zelfstandig les aan een groep van maximaal 10 cursisten. Ervaring is niet vereist en je werkt zelfstandig onder de verantwoordelijkheid van een coördinator.

Ook het contact met Nederlanders staat centraal in de lessen, zodat de vluchtelingen zich beter kunnen redden in onze maatschappij, tijdens een opleiding of op hun (vrijwilligers)werk.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die 1 dagdeel per week spreekles wil geven in het Asielzoekerscentrum in Rijswijk
• december 2018 – mei 2019;
• vrijdagochtend 9.30 – 11.30 uur;
• (semi)analfabete asielzoekers en vluchtelingen;
• niveau Nederlands beginner (A0);
• geen vaste methode.

Je taken:
• Je bereidt groepslessen spreekvaardigheid voor en voert ze uit.
• Je houdt de presentie van cursisten bij.
• Je overlegt met een coördinator van Taal aan Zee en/of begeleider op locatie.
• Je woont een training voor taalvrijwilligers en inhoudelijke werkbijeenkomsten NT2 bij.

Wat vragen we van jou?
• Je hebt affiniteit met de doelgroep en met andere culturen en levensopvattingen.
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en je bent in staat je taalgebruik af te stemmen op het niveau van de cursisten.
• Je hebt affiniteit met lesgeven en je beschikt over didactische vaardigheden of bent bereid die te verwerven.
• Je kunt binnen het lesplan flexibel inspelen op vragen en behoeften van cursisten.
• Je manier van communiceren is open, vriendelijk en enthousiast.
• Je kunt en durft grenzen te stellen, als dat nodig is.
• Je hebt het vermogen om zaken goed te plannen en te organiseren (i.vm. de lesvoorbereiding en –uitvoering)
• Je beschikt over digitale basisvaardigheden.
• Je bent gedurende minimaal een half jaar minimaal één dagdeel per week beschikbaar. (Op een aantal locaties wordt ook in de zomervakantie en/of andere schoolvakanties lesgegeven.)
• Je bent bereid deel te nemen aan de basistraining bij Taal aan Zee in Den Haag en intervisiebijeenkomsten of scholingsdagen later in het jaar.

Aantal uur per week

3 uur

Activiteiten

Activiteiten begeleiden, Advies en ondersteuning, Communicatie, Onderwijs/Educatie

Minimaal opleidingsniveau

WO, HBO, MBO, VWO, HAVO

Dagen / dagdelen

DagDagdeel
VrijdagOchtend

Benodigde vaardigheden

(Be)denken, Communiceren en coachen, Organiseren, Samenwerken

Maximale groepsgrootte

0 personen

Wat krijg je er voor terug

Wat heeft Taal aan Zee jou te bieden?
• een prettige werksfeer en ontmoetingen met bijzondere mensen;
• een goed inwerkprogramma, afgestemd op de behoefte;
• ondersteuning, scholing en training door professionele medewerkers;
• een reiskostenvergoeding op basis van kosten openbaar vervoer en een onkostenvergoeding voor noodzakelijk gemaakte onkosten;
• W.A.- en ongevallenverzekering.

Interesse? Wil je reageren op de vacature? Stuur dan je motivatie, cv en beschikbaarheid per e-mail naar Fanny Winkelman, f.winkelman@taalaanzee.nl.

Organisatiegegevens

Organisatienaam

Taal aan Zee

Straat en huisnummer

Brouwersgracht 50

Postcode en plaats

2512 ER Den Haag

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

De missie zoals die door Taal aan Zee is geformuleerd: Als professioneel geleide vrijwilligersorganisatie verzorgt Taal aan Zee een laagdrempelig en gedifferentieerd educatief aanbod voor geïsoleerde anderstalige vrouwen, vluchtelingen, asielzoekers en andere migranten en/of laaggeletterden om hun zelfredzaamheid te versterken en hun deelname aan de samenleving te bevorderen.

Kernactiviteiten

Educatie voor anderstalige vrouwen, asielzoekers en vluchtelingen. Wekelijks geven wij met meer dan 375 vrijwilligers in Den Haag Nederlandse les aan geïsoleerde anderstalige vrouwen, asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten. Ook verzorgen wij cursussen Engels en computervaardigheden en projecten zoals Taal (aan Zee-)maatjes en Taal in de bibliotheek (ism bibliotheek Den Haag). Zo kunnen onze cursisten en deelnemers hun zelfredzaamheid versterken en wordt de drempel om mee te doen in de samenleving lager. Bij Taal aan Zee kun je ook terecht voor actuele informatie over het gehele educatieve taalaanbod voor volwassenen in Den Haag.

Contactgegevens

Naam

Fanny Winkelman

Telefoonnummers

0703456005

Meer informatie op denhaagdoet.nl