Inschrijven

Vacature Activiteitenbegeleiding kinderen

Doelgroep

Jeugd/jongeren

Vacaturenummer

T342128

Locatie

Georges Bizetstraat Nieuw Waldeck Centrum de Geest 25, 2551 ZC Den Haag

Stadsdelen

Loosduinen

Aantal plaatsen

1

Minimum leeftijd

25 jaar

Organisatie kenmerken

  • Vrijwilligersbeleid
  • Onkostenvergoeding
  • Vrijwilligersverzekering
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Geschikt voor anderstaligen
  • Begeleiding voor vrijwilligers
  • Een vrijwilliger kan meedoen aan trainingsprogramma's

VÓÓR Welzijn, Centrum De Bokkefort zoekt een

samen met staigiar spelletjes en activiteiten doen met kinderen van vrijwilligers bij Resto vanHarte in centrum de Geest

VrijwilligerswerkVast

Functie omschrijving

Elke donderdag koken vrijwilligers een 3-gangen menu voor mensen uit de buurt. Dit zijn volwassen vrijwilligers en vaak gaat het om het hele gezin dat aanwezig is in het centrum ten tijde van de kookwerkzaamheden. De kinderen nemen niet deel aan de kook werkzaamheden. Ze kunnen wel helpen bij het dekken van de tafels en deze ook leuk versieren. Dit is echter niet voldoende om de hele middag mee bezig te zijn. Vandaar dat we op zoek zijn naar iemand die het leuk vindt om met de kinderen activiteiten te doen. Hiervoor is ruimte beschikbaar met spelletjes en knutselmateriaal. daarnaast is er naast het buurtcentrum een basisschool met een leuk schoolplein waar kinderen ook buiten kunnen spelen bij mooi weer. De vrijwilliger mag na het spelen met de kinderen elke week gratis mee eten in de resto. De voorkeur gaat uit naar een vrijwilliger uit de buurt.
Het spelen met de kinderen vindt plaats tussen 14.00 en 17.30 uur. Het eten tussen 17.30 en 19.30 uur.

Aantal uur per week

5 uur

Activiteiten

Activiteiten begeleiden, Creatief en hobby

Minimaal opleidingsniveau

MBO

Dagen / dagdelen

DagDagdeel
DonderdagMiddag, Avond

Benodigde vaardigheden

Aanpakken/doen, (Be)denken, Creatief, Samenwerken

Maximale groepsgrootte

0 personen

Wat krijg je er voor terug

U werkt met kinderen in verschillende leeftijden en er zijn veel mogelijkheden om bezig te zijn met de kinderen. U krijgt de gelegenheid om samen met een stagiair te werken en zo nodig ondersteunen wij u in het ondersteunen van de stagiair. Voor vrijwilligers is er een goed regeling binnen X-tra en vrijwilligers zijn ook vertegenwoordigd in een vrijwilligersraad. Met iedere vrijwilliger kijken we naar de wensen in persoonlijke ontwikkeling en zo nodig zoeken we naar trainingen waar aan deel kan worden genomen. Centrum de Geest is een multifunctioneel gebouw waar diverse activiteiten plaats vinden en diverse doelgroepen gebruik van maken.

Organisatiegegevens

Organisatienaam

VÓÓR Welzijn, Loosduinen

Straat en huisnummer

Dr.H.e van Gelderlaan 260 - 262

Postcode en plaats

2552 KW Den Haag

Type

Maatschappelijke organisatie

Doel

De verzorgingsstaat maakt plaats voor een vitale samenleving, waarin participatie de norm is. Dat betekent dat we uitgaan van de eigen kracht van burger, van meer eigen regie, oftewel: zorgen VOOR wordt zorgen DAT.

Missie

Xtra zet zich in om de eigen kracht van mensen te versterken en om de vitaliteit in de samenleving te vergroten. Wij maken het burgers mogelijk om mede vorm te geven aan de participatiesamenleving en van waarde te zijn, voor zowel zichzelf als de samenleving. Dat doen wij vanuit vertrouwen en bij voorkeur in samenwerking met partners. Wij schakelen en verbinden om zo sociale netwerken te versterken.

Visie

Door te ondersteunen en faciliteren zijn mensen duurzaam in staat hun eigen regie te voeren. Zij nemen verantwoordelijkheid om van waarde te zijn voor de samenleving. Xtra kiest daarbij primair voor de eenvoudige en gezamenlijke oplossingen. Wij stemmen onze interventies af op de behoefte en hanteren daarbij het principe van wederkerigheid: ‘iets voor iets’. Met als resultaat dat de burger zich van waarde voelt: hij ontvangt namelijk niet alleen steun, maar is zelf ook van betekenis voor de samenleving.

Kernwaarden

Wij geven invulling aan onze ambities vanuit de Xtra-kernwaarden:
•betrouwbaar: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen;
•transparant: we laten zien wie we zijn en maken helder wat we doen;
•positief: we zien mogelijkheden en benutten deze.

Kernactiviteiten

een breed scala aan activiteiten en diensten ten behoeve van de bewoners in Loosduinen. Dit doen we in en om verschillende accommodaties

Contactgegevens

Naam

barry van straten

Telefoonnummers

0633312897

Meer informatie op denhaagdoet.nl