Inschrijven

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies.

Deze melding niet meer tonen

Vacature Maatje/Buddy voor jonge statushouders

Doelgroep

Vluchtelingen

Vacaturenummer

T239256

Locatie

Jupiterkade, Binckhorst 120, 2516 BS Den Haag

Stadsdelen

Laak

Aantal plaatsen

10

Minimum leeftijd

18 jaar

Organisatie kenmerken

  • Vrijwilligersbeleid
  • Onkostenvergoeding
  • Vrijwilligersverzekering
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Geschikt voor anderstaligen
  • Begeleiding voor vrijwilligers
  • Een vrijwilliger kan meedoen aan trainingsprogramma's

Stichting MOOI, Cromvlietplein zoekt een

Maatje/Buddy

VrijwilligerswerkTijdelijk

Functie omschrijving

Als maatje help je een statushouder bij het vinden van zijn weg in Den Haag en fungeer je als belangrijk sociaal contact. Je wijst de statushouder letterlijk en figuurlijk de weg in buurt en stad, begeleidt hem naar belangrijke plekken zoals winkels, wijkcentra, sportverenigingen, onderneemt zo nu en dan leuke activiteiten met hem en bent een luisterend oor indien gewenst.

Globale taken:
• Het maatje ondersteunt de statushouder in het dagelijkse sociale leven zoals bij het leren kennen van de wijk. Daarnaast kan het maatje samen met de statushouder gezamenlijk activiteiten ondernemen of bijvoorbeeld gezamenlijk eten. Elk maatje maakt hier met de statushouder afspraken over.
• Tegelijk proberen de maatjes hierbij zoveel mogelijk in het Nederlands te communiceren zodat de statushouders de Nederlandse taal snel machtig worden.

N.B. Onder de taken van een maatje valt niet het onderhouden van contact met officiële instanties, zoals gemeente, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), school of het doen van administratie. Daar zorgt Vluchtelingenwerk voor.

Profiel:
• Affiniteit met de doelgroep vluchtelingen
• Positieve, behulpzame en flexibele instelling
• Communicatief en sociaal vaardig
• Initiatiefrijk
• Minimaal één dagdeel per week beschikbaar, zelf in te plannen in overleg met de statushouder

Als maatje dient u een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Aanvragen kan via de welzijnsorganisatie in uw wijk, zij zullen ook de kosten hiervoor betalen.

Aantal uur per week

8 uur

Activiteiten

Activiteiten begeleiden, Advies en ondersteuning, Communicatie, Creatief en hobby, Gastheer/gastvrouw

Minimaal opleidingsniveau

WO, HBO, MBO, VWO, HAVO, MAVO, VMBO, LBO

Benodigde vaardigheden

Aanpakken/doen, Communiceren en coachen, Creatief, Ondernemen, Organiseren, Samenwerken

Wat krijg je er voor terug

Wat krijgt u ervoor terug?
• Bijzondere contacten met een bijzondere doelgroep
• Begeleiding vanuit de welzijnsorganisatie in uw wijk waaronder een introductiebijeenkomst met meerdere maatjes

Organisatiegegevens

Organisatienaam

Stichting MOOI, Cromvlietplein

Straat en huisnummer

Cromvlietplein 120

Postcode en plaats

2516 KV Den Haag

Type

Maatschappelijke organisatie

Doel

Aanwezig zijn met aandacht: alert, deskundig en betrokken. Daarbij richten we ons op mensen die buiten de boot (dreigen te) vallen en bieden ondersteuning die hen, waar mogelijk, in staat stelt zich verder te ontwikkelen en regie te nemen.

Kernactiviteiten

Uitvoeren van maatschappelijk werk, ouderenwerk, kinderwerk, jeugdwerk, peuterspeelzaalwerk, opbouwwerk en sociaal cultureel werk.

Contactgegevens

Naam

Bran o Huisman

Telefoonnummers

0702052380

Meer informatie op denhaagdoet.nl