Inschrijven

Vacature vrijwilliger spelotheek

Doelgroep

Mensen met een beperking, Jeugd/jongeren

Vacaturenummer

T232328

Locatie

Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag

Stadsdelen

Escamp

Aantal plaatsen

1

Minimum leeftijd

18 jaar

Organisatie kenmerken

  • Vrijwilligersbeleid
  • Reiskostenvergoeding
  • Vrijwilligersverzekering
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Begeleiding voor vrijwilligers
  • Een vrijwilliger kan meedoen aan trainingsprogramma's

Basalt Revalidatie zoekt een

vrijwilliger spelotheek

VrijwilligerswerkVast

Functie omschrijving

Samen met een andere vrijwilliger leent u aangepast speelgoed uit aan ouders, andere locaties of belangstellenden. U onderhoudt het klantenbestand, en u verstuurd de boxen met speelgoed naar verschillende locaties. Ook zorgt u ervoor dat het speelgoed schoon blijft.In het Tyltylcentrum “De Witte Vogel” zijn een kinderdagcentrum en een school voor meervoudig gehandicapte kinderen verenigd. De revalidatiemedewerkers werken geïntegreerd in de teams van het kinderdagcentrum en de school. Er is nauwe samenwerking tussen revalidatiemedewerkers, groepsbegeleiders en leerkrachten.

Aantal uur per week

4 uur

Activiteiten

Onderwijs/Educatie, Zorg en hulpverlening

Minimaal opleidingsniveau

WO, HBO, MBO, VWO, HAVO, MAVO, VMBO, Basisonderwijs

Dagen / dagdelen

DagDagdeel
WoensdagMiddag

Benodigde vaardigheden

Aanpakken/doen, Creatief, Gegevens bijhouden, Organiseren, Planmatig werken, Samenwerken, Verzorgen

Maximale groepsgrootte

0 personen

Organisatiegegevens

Organisatienaam

Basalt Revalidatie

Straat en huisnummer

Vrederustlaan 180

Postcode en plaats

2543 SW Den Haag

Type

Maatschappelijke organisatie

Doel

Sophia Revalidatie beoogt, door de inzet van een brede professionele deskundigheid op het gebied van specialistische revalidatie, mensen met een dreigend of bestaand participatieprobleem te ondersteunen bij het vinden dan wel uitoefenen van de door hen gewenste rol in de samenleving.

Kernactiviteiten

Het revalidatieproces
Patiënten komen in contact met de revalidatiegeneeskunde door verwijzing via de huisarts of een medisch specialist. Zij hebben last van kort bestaande of langer durende gevolgen van een ziekte of aandoening. Hierbij is de verwachting dat deze gevolgen hebben voor hun functioneren thuis en in de maatschappij. Het betreft ziekten of aandoeningen die plotseling ontstaan zijn, zoals een CVA (Cerebraal Vasculair Accident), amputatie, gevolgen van ongevallen zoals hersenbeschadiging en dwarslaesie, maar ook chronische ziekten, zoals reuma en multiple sclerose. De revalidatiegeneeskunde werkt met de medische diagnose van patiënten, maar richt zich in de zorg voornamelijk op de gevolgen voor de patiënt van die ziekte of aandoening.

De patiënt wordt altijd eerst gezien door een revalidatiearts. De revalidatiearts stelt door anamnese (voorgeschiedenis) en onderzoek de revalidatiegeneeskundige diagnose. Vanuit de revalidatiegeneeskundige diagnostiek wordt een revalidatieprogramma opgesteld. Hierbij is een revalidatieteam betrokken. Dit team kan bestaan uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, bewegingsagoog, psycholoog, psychologisch medewerker, verpleegkundige, verzorgende en activiteitentherapeut. Tevens kunnen betrokken zijn: diëtist, geestelijk verzorger, muziektherapeut, seksuoloog, revalidatietechnicus, orthopedisch schoentechnicus of pro-/orthese maker. Voor kinderen kunnen in het team ook nog een orthopedagoog en pedagogisch medewerkers betrokken zijn.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor revalidatiebehandeling:
 Klinische Revalidatie: vindt plaats als een patiënt niet thuis kan functioneren en de verwachting is dat dit door inschakelen van een revalidatiebehandelteam later wel kan. Dit moet binnen een afzienbare tijd gerealiseerd kunnen worden.
 Poliklinische Revalidatie: een behandelprogramma waarbij het inschakelen van een revalidatieteam noodzakelijk is om de behandeldoelen te verwezenlijken.
 Poliklinische controles: door de revalidatiearts, met behandelaars elders. Dit kan door het inschakelen van de fysiotherapie en/of logopedie in de periferie om doelen te bereiken. Maar ook door andere behandelaars, bijvoorbeeld in de psychiatrie.

De patiënt vertelt de revalidatiearts wat hij wil bereiken met de revalidatie-behandelingen. De revalidatiearts en de behandelaars brengen vanuit hun kennis en ervaring de wensen in overeenstemming met de reële mogelijkheden. Wensen en mogelijkheden worden vastgelegd in een behandelplan en op vaste tijdstippen worden de vorderingen besproken in het team. Revalidatie heeft te maken met de dagelijkse activiteiten van de patiënt. Daarom kunnen in overleg met de patiënt ook mensen uit de omgeving (zoals de partner, familie, werkgever of sportclub) bij de behandeling worden betrokken.

Contactgegevens

Naam

Inge van Driel

Telefoonnummers

0653240659

Meer informatie op denhaagdoet.nl