Inschrijven

Vacature Mentor voor (deels) wilsonbekwame volwassene

Doelgroep

Mensen met een beperking, Volwassenen, Ouderen, Patiënten

Vacaturenummer

T160

Locatie

Werkzaamheden vinden plaats op het woonadres van de cliënt 260, 2544 EB Den Haag

Stadsdelen

Centrum, Escamp, Haagse Hout, Laak, Leidschenveen / Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen, Segbroek, Buiten Den Haag

Aantal plaatsen

20

Minimum leeftijd

18 jaar

Organisatie kenmerken

  • Vrijwilligersbeleid
  • Onkostenvergoeding
  • Reiskostenvergoeding
  • Vrijwilligersverzekering
  • Geschikt voor anderstaligen
  • Begeleiding voor vrijwilligers
  • Een vrijwilliger kan meedoen aan trainingsprogramma's

Mentorschap Haag en Rijn zoekt een

Mentor

VrijwilligerswerkVast

Functie omschrijving

Wat is een mentor?
Een mentor waakt over de persoonlijke belangen van een meerderjarige die door lichamelijke of psychische oorzaken niet meer voor zichzelf kan zorgen, Hierbij gaat het met name om mensen die geen familie of netwerk hebben. Als mentor ben je verantwoordelijk voor de belangenbehartiging ten aanzien van: begeleiding, behandeling, verpleging, verzorging van je cliënt. Ook onderhoud je contacten met hulpverleners en verzorgers van je cliënt en verdiept je in het zorgplan. Als vrijwillige mentor beteken je veel voor de cliënt. Je bent de wettelijk vertegenwoordiger en ziet toe op het welzijn en de gezondheid van de cliënt.

Mentorschap Haag en Rijn wordt door de kantonrechter tot mentor benoemd om de belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van mensen die (deels) wilsonbekwaam zijn. De vrijwillige mentor tekent een mandateringsovereenkomst waarmee hij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt die bij het mentorschap horen. Hij kan terugvallen op professionele ondersteuning. Er worden regelmatig themabijeenkomsten voor mentoren georganiseerd in het kader van deskundigheidsbevordering. Er wordt een onkostenvergoeding aan de mentor verstrekt

Je bent empathisch, initiatiefrijk, zelfstandig, assertief, stelt grenzen en kan goed onderhandelen. Je bent communicatief ingesteld en vind het geen bezwaar om beslissingen voor jouw cliënt te nemen.
Je hebt affiniteit met mensen met dementie, psychische of verstandelijke beperkingen.
Bij voorkeur MBO4/HBO of WO niveau.

Aantal uur per week

2 uur

Activiteiten

Advies en ondersteuning, Communicatie, Maatje en buddy, Zorg en hulpverlening

Minimaal opleidingsniveau

WO, HBO, MBO

Benodigde vaardigheden

Aanpakken/doen, Analyseren, (Be)denken, Communiceren en coachen, Gegevens bijhouden, Ondernemen, Organiseren, Samenwerken

Maximale groepsgrootte

0 personen

Wat krijg je er voor terug

Begeleiding, scholing en introductie via de organisatie.
Onkostenvergoeding €300 p.j. Het gaat om een vergoeding van bijvoorbeeld de reiskosten, telefoon en porti.
De stichting heeft een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten voor haar mentoren.
Je ontwikkeld je persoonlijke vaardigheden. Je begeeft je op het terrein van zingeving en maatschappelijk betrokken zijn.

Organisatiegegevens

Organisatienaam

Mentorschap Haag en Rijn

Straat en huisnummer

Zichtenburglaan 260

Postcode en plaats

2544 EB Den Haag

Type

Vrijwilligersorganisatie

Doel

SMHR koppelt een mentor aan een meerderjarig persoon die niet in staat is beslissingen te nemen over belangrijke zaken als de eigen verzorging, begeleiding, verpleging en behandeling en die geen familie heeft die dit namens hem/haar kan doen. De mentor treedt door benoeming door de kantonrechter op als wettelijke vertegenwoordiger.

Kernactiviteiten

SMHR werft vrijwilligers voor het juridisch mentoraat voor meerderjarigen die als gevolg van ouderdom, verstandelijke beperking of psychiatrisch ziektebeeld niet in staat zijn hun zorgbelangen te behartigen. SMHR biedt scholing aan ‘kandidaat mentoren’ en begeleid hen in het gehele proces. Na benoeming draagt SMHR zorg voor de verdere deskundigheid.

Contactgegevens

Naam

Ellen Vos

Telefoonnummers

0615070234

Meer informatie op denhaagdoet.nl